การศึกษาออนไลน์ / ศูนย์รับสมัคร
นักศึกษามหาวิทยาลัยเวสเทิร์น
ตรัง ภูเก็ต
  • เฉลิมพระชนมพรรษา
  • ปั่น
  • 1
  • Provillage

Hilight News

นักศึกษาคณะครุศาสตร์ มทร.ศรีวิชัย สร้างนวัตกรรมระบบติดตามสถานะนักท่องเที่ยวในย่านเมืองเก่า
มทร.ตรัง ส่งเสริมอาชีพสร้างประสบการณ์เรียนรู้ วิชาสหกิจศึกษา ทดลอง “การเลี้ยงกุ้งด้วยสารเสริมโปรไบโอติก”
รองนายก อบจ.ตรัง ร่วมชวนเที่ยว-ชิม ของดีชุมชนตรัง กับงานงานมหกรรมการท่องเที่ยวโดยชุมชน “วิถีหลาด วิถีเล"
ผู้ว่าฯตรัง พร้อมด้วยนายก อบจ.ตรัง ลงตรวจพื้นที่โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนลาดยางแบบพาราแอสฟัลต์คอนกรีต
รมว.ท่องเที่ยวและกีฬา มอบบ้านให้แก่ผู้ประสบภัยน้ำป่าไหลหลากในพื้นที่อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง พร้อมทั้งมอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนที่ได้รับผลกระทบจากน้ำป่าไหลหลาก
มทร.ศรีวิชัย ถ่ายทอดเทคโนโลยีนวัตกรรมการออกแบบและผลิตบรรจุภัณฑ์อาหาร จากใบตาลโตนด
อบจ.ตรัง และ สปสช. เขต 12 ลงนามข้อตกลงจัดตั้งกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพระดับจังหวัด เพื่อเข้าถึงการดูแล ฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยที่อยู่ในระยะกึ่งเฉียบพลัน และผู้ที่มีภาวะพึ่งพิง
มทร.ศรีวิชัย ร่วมกับ สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) จัดกิจกรรมการเสวนาและนำเสนอผลการดำเนินงานระดับจังหวัด โครงการบริหารจัดการธนาคารปูม้าเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับชุมชนในพื้นที่จังหวัดตรังและกระบี่ ภายใต้โครงการขยายผลธนาคารปูม้าเพื่อ “คืนปูม้าสู่ทะเลไทย”

โฆษณา