การศึกษาออนไลน์ / ศูนย์รับสมัคร
นักศึกษามหาวิทยาลัยเวสเทิร์น
ตรัง ภูเก็ต
  • เฉลิมพระชนมพรรษา
  • ปั่น
  • 1
  • Provillage

Hilight News

บอร์ด ททท. เคาะเห็นชอบ ‘ฐาปนีย์ เกียรติไพบูลย์’ นั่งเก้าอี้ ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยคนใหม่
งานแถลงข่าวการจัดกิจกรรม
เกษตรจังหวัดตรัง ลงพื้นที่ชมการปลูกต้นอะบิว ผลไม้นำเข้าจากต่างประเทศและเยี่ยมชมสวนเกษตรแบบผสมผสาน
นายกสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดตรังให้สัมภาษณ์รายการคุยกันเช้านี้ ทางสถานีวิทยุครอบครัวข่าว ส.ทร. FM. 106 Mhz
ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง ประชุมคณะกรรมการพิจารณาจัดเก็บอากรรังนกอีแอ่นจังหวัดตรัง ครั้งที่ 2/2566
คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ ม.อ.ตรัง จัด ประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ประจำปี 2566
สมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดตรังลงนามความร่วมมือ (MOU) สนับสนุนการท่องเที่ยวระหว่างไทย-จีน
โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ที่นักท่องเที่ยวลงมือปฏิบัติ (D-HOPE) ณ บ้านเขาหลัก ต.น้ำผุด อ.เมือง จ.ตรัง

โฆษณา