การศึกษาออนไลน์ / ศูนย์รับสมัคร
นักศึกษามหาวิทยาลัยเวสเทิร์น
ตรัง ภูเก็ต
  • เฉลิมพระชนมพรรษา
  • ปั่น
  • 1
  • Provillage
Date Post 24-03-2021

นายก อบจ.ตรัง ลงพื้นที่สำรวจถนนในพื้นที่อำเภอวังวิเศษ เพื่อพิจารณาจัดสรรงบประมาณบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชน

นายบุ่นเล้ง โล่สถาพรพิพิธ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง พร้อมด้วยนายละมุน สงบดี เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง ผู้อำนวยการกองช่าง ลงพื้นที่สำรวจถนนในพื้นที่อำเภอวังวิเศษ จังหวัดตรัง ตามที่ประชาชนในพื้นที่ประสานขอสนับสนุนงบประมาณผ่านนายสมเกียรติ จีนหมั้น สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง เขต 1 และนายสมปอง หมื่นสนิท สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง เขต 2 อำเภอวังวิเศษ

เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านการจราจร อำนวยความสะดวกในการขนถ่ายสินค้าเกษตร ซึ่งสภาพถนนมีความชำรุด ทรุดโทรม บางเส้นทางไหล่ทางแคบ อาจไม่ปลอดภัยในการใช้เส้นทาง โดยเฉพาะเส้นทางหน้าโรงเรียน และพื้นที่ชุมชนที่มีประชาชนอาศัยเป็นจำนวนมาก


ทั้งนี้ คณะผู้บริหาร องค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง จะนำรายละเอียดเข้าที่ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรังเพื่อพิจารณาอีกครั้ง ซึ่งจะให้ความสำคัญกับเส้นทาง และโครงสร้างพื้นฐานที่ชำรุด ทรุดโทรม กระทบกับการจราจร การขนส่งสินค้าเกษตรของประชาชนในพื้นที่มาเป็นลำดับแรก