การศึกษาออนไลน์ / ศูนย์รับสมัคร
นักศึกษามหาวิทยาลัยเวสเทิร์น
ตรัง ภูเก็ต
  • เฉลิมพระชนมพรรษา
  • ปั่น
  • 1
  • Provillage
Date Post 27-08-2021

มทร.ศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง สร้างผลงานเด่น “ขนมเปี๊ยะแตงโม และคุกกี้แตงโม” สัญลักษณ์ เกาะสุกร ภายใต้โครงการ U2T ยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการฯ

เกาะสุกร หรือที่เรียกกันว่า เกาะหมู เป็นตำบลหนึ่งของอำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง ชาวบ้านบน เกาะสุกร มีอาชีพทำประมง ทำสวนยาง และเกษตรกรรม ตามฤดูกาล โดยใช้พื้นที่นาข้าวในช่วงเดือนมีนาคมถึงเดือนเมษายน ปลูกไร่แตงโมพันธุ์หวานแดงอร่อย จึงเป็นที่มาของ “แตงโมเกาะสุกร” ที่หลายคนชื่นชอบ
ผศ.ดร.ประเสริฐ ทองหนูนุ้ย คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง ได้มอบหมายให้ ผศ.จันทรา อุ้ยเอ้ง ประธานกรรมการดำเนินโครงการ U2T ประจำตำบลเกาะสุกร อ.ปะเหลียน จ.ตรัง และพร้อมด้วยคณะกรรมการดำเนินงาน จัดกิจกรรม “การแปรรูปและพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนเกาะสุกร” ขนมเปี๊ยะแตงโมและคุกกี้แตงโม ผ่านระบบ Zoom Meeting โดยมีดร.นัฏฐา คเชนทร์ภักดี อาจารย์ประจำสาขาอุสาหกรรมอาหาร พร้อมเจ้าหน้าที่และนักศึกษา สาขาอุตสาหกรรมอาหาร มทร.ศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง ร่วมเป็นวิทยากรสาธิตการทำขนม
ผศ.จันทรา อุ้ยเอ้ง กล่าวว่า จัดกิจกรรมในครั้งนี้เป็นการให้ความรู้สาธิต การทำขนมเปี๊ยะแตงโม และทำคุกกี้แตงโม ซึ่งจะต้องเป็นไปภายใต้สถานการณ์COVID -19 อาจทำให้เกิดปัญหาและอุปสรรคด้านการสื่อสาร แต่ด้วยความตั้งใจ ของผู้เข้าร่วมการฝึกอบรม ทำให้ได้รับความร่วมมือที่ดี โดยได้เน้นย้ำให้ผู้เข้าร่วมฝึกอบรมหมั่นฝึกฝนการทำขนมชนิดนี้เกิดความชำนาญ เพราะนอกจากจะให้ได้รูปทรงที่สวยงามแล้ว ยังต้องมีรสชาติที่อร่อย และบรรจุภัณฑ์ ที่สวยงามสะอาดปลอดภัย เพื่อสร้างความสนใจให้กับลูกค้า
โดยจะนำไปสู่การพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ ของฝากที่ขึ้นชื่ออีกอย่างหนึ่งของเกาะสุกร “ขนมเปี๊ยะแตงโม & คุกกี้ แตงโม” เพื่อยกระดับเศรษฐกิจและสังคมมหาวิทยาลัยสู่ตำบล “เกาะสุกร”