การศึกษาออนไลน์ / ศูนย์รับสมัคร
นักศึกษามหาวิทยาลัยเวสเทิร์น
ตรัง ภูเก็ต
  • เฉลิมพระชนมพรรษา
  • ปั่น
  • 1
  • Provillage
Date Post 27-09-2021

ประธาน สทท.ตรัง ลงพื้นที่เกาะมุกด์ สำรวจความพร้อมเปิดการท่องเที่ยวและรณรงค์การจัดการสิ่งแวดล้อมรับวันท่องเที่ยวโลก

วันที่ 27 กันยายน 2564  ดร.ทักษ์พงษ์  ชัยคช  ประธานสภาอุตสาหรรมท่องเที่ยวจังหวัดตรัง พร้อมด้วย  ดร. ประพล วิระพรสวรรค์ ประธานกรรมการบริหารของกะช่อง ฮิลล์ และสื่อมวลชนในจังหวัดตรัง ลงพื้นที่เกาะมุกด์ อ.กันตัง จ.ตรัง สำรวจการเตรียมความพร้อมในการฉีดวัคซีน, ความพร้อมในการต้อนรับนักท่องเที่ยว ก่อนที่จะเปิดการท่องเที่ยวในเดือนตุลาคม นี้ และยังส่งเสริม"วันท่องเที่ยวโลก" (World Tourism Day)

 ทั้งนี้ที่โรงเรียนเกาะมุกด์ หมู่ที่ 2 ต.เกาะลิบง อ.กันตัง ได้มีสร้างหลักสูตรด้านการอนุรักษ์ ซึ่งเป็นที่มาของการเชื่อมโยงการจัดการสู่ความยั่งยืน ซึ่งเป็นเกาะแรกของประเทศไทยที่เด็กๆจะเป็นผู้ขับเคลื่อนตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป โดยความตั้งใจของเด็กๆ อีกทั้งเกาะมุกด์ จังหวัดตรังยังเป็น หนึ่งในพื้นที่ชุ่มน้ำ หรือแรมซ่าไซด์ ของโลกอีกแห่งหนึ่ง

และในวันนี้เป็นวันท่องเที่ยวโลก โดยองค์การการท่องเที่ยวโลกแห่งสหประชาชาติ (United Nations World Tourism Organization : UNWTO) ได้กำหนดให้ทุกวันที่ 27 กันยายนของทุกปี เด็กนักเรียนชั้น ป.4-ม.1 ของโรงเรียนบ้านเกาะมุกด์ จำนวน 162 คน จัดกลุ่มเล็กเป็นการเริ่มนำร่องแล้วจะลงไปในชั้นเรียนของทุกคนให้ครบ 100 เปอรเซ็นต่อไป และจะเพื่อสร้างสิ่งแวดล้อมของชุมชนที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีชายหาดขาว น้ำใส ปราศจากขยะที่เป็นปัญหาและเป็นที่น่ารังเกียจของนักท่องเที่ยว

ที่บ้านเลขที่ 134/2 ม.2 ต.เกาะลิบง อ.กันตัง จ.ตรัง ด.ญ.พิณลภา หรือน้องใบเตย ทองชุม และ ชลทิชาหรือน้องนุ่น พลังกูล อายุ 12 ปี นักเรียนโรงเรียนบ้านเกาะมุกด์ ชั้น ป.6 ได้ช่วยกันเก็บขยะบริเวณริมทะเลหน้าบ้านและรอบๆบ้าน เป็นประจำแล้ว เมื่อเห็นขยะก็จะเก็บทันที แล้วนำขยะมาคัดแยก ขยะทั่วไปขยะเปียก ก็จะนำไปฝัง

ส่วนขยะที่เป็นขวดพลาสติก จะนำไปขาย ในแต่ละครั้งจะได้เงินมาประมาณ 40-50 บาท ซึ่งจะขายเดือนละ 10 ครั้ง ซึ่งได้เก็บขยะแบบนี้มานานแล้ว ส่วนขยะในบ้านก็มีการทำความสะอาด ขยะก็ได้มีการคัดแยก และได้มีการชักชวนเพื่อนๆมาช่วยกันเก็บขยะ เพื่อให้เกาะมุกด์และชุมชนจะได้สะอาดมากขึ้น

ด้าน นายอารักษ์ สวัสดิ์ประสิทธิ์ ผอ.โรงเรียนบ้านเกาะมุกด์ ต.เกาลิบง อ.กันตัง จ.ตรัง บอกว่า นอกจากหลักสูตรตามปกติแล้วทางโรงเรียนได้มีการจัดอบรมร่วมกับ มทร.ตรัง ในเรื่องของการอนุรักษ์พะยูน หรือ การอนุรักษ์ชายฝั่งทางทะเล เพราะโรงเรียนบ้านเกาะมุกด์ตั้งอยู่ในพื้นที่พิเศษ บนเกาะ มีการสัมผัสกับธรรมชาติทั้ง พะยูน และสัตว์ทะเลทั่วไป จะเป็นเรื่องการอนุรักษ์การปลูกหญ้าทะเล โดยมีกิจกรรมในส่วนของสิ่งแวดล้อม ให้นักเรียนได้ตระหนักในเรื่องของสิ่งแวดล้อมโดยเริ่มจากหน้าบ้านของตัวเอง ดูแลความสะอาดของหน้าบ้านตัว เมื่อสะอาดแล้วก็ได้มีการชักชวนเพื่อนบ้านมาร่วมกันทำความสะอาด โดยมีนักเรียนทั้งหมด 301 คน มีการจัดการเรียนการสอบตั้งแต่ระดับ อนุบาล 2 ไปจนถึง มัธยมปีที่ 3 คิดว่าโครงการนี้เราจะเริ่มนำร่องแล้วจะลงไปในชั้นเรียนของทุกคนให้ครบ 100 เปอรเซ็นต่อไป

ดร.ประพล วิระพรสวรรค์ ปรึกษามูลนิธิเอ็มซีดส์ ตัวแทนผู้ขับเคลื่อนโครงการชาวตรัง ได้ชื่นชมความตั้งใจของเด็กๆที่จะสร้างชุมชนให้มีสิ่งแวดล้อมที่ดีด้วยตัวเขา และใช้เป็นที่ทำมาหากินอย่างยั้งยืนในอนาคต ซึ่งเป็นเกาะแรกของประเทศไทยที่เด็กๆจะเป็นผู้ขับเคลื่อนตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป โดยความตั้งใจของเด็กๆ ได้รับการสนับสนุนการพัฒนาภาวะผู้นำ ของเยาวชน กับหลักสูตรที่ถอดบทเรียนจาก "อุปนิสัยพัฒนาสู่ผู้มีประสิทธิผลสูง" ซึ่งเป็นหนังสือที่ได้รับการยอมรับระดับโลก ถอดมาเป็นหลักสูตรประกอบการสอนเสริมในโรงเรียน โดยได้รับดารสนับสนุน ทุนและกระบวนการ จาก คุณศิริลักษณ์ ไม้ไทย ประธานมูลนิธิเอ็มซีดส์ เพื่อการพัฒนาภาวะผู้นำ ร่วมกับสถานประกอบการท่องเที่ยวและชุมชนบนเกาะ โดยจัดทีมวิทยาการอบรมให้ความรู้และติดตามช่วยเหลือ ปีการศึกษา อีกทั้งเกาะมุกด์ จังหวัดตรังยังเป็น หนึ่งในพื้นที่ชุ่มน้ำ หรือแรมซ่าไซด์ ของโลกอีกแห่งหนึ่ง

ส่วนทางด้าน ดร.พิทักษ์ ชัยคช ประธานอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดตรัง บอกว่า สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว จ.ตรัง ก็ใส่ใจเรื่องสิ่งแวดล้อมอยู่แล้ว ทั้งการรณรงค์อนุรักษ์พะยูน ปลูกหญ้าทะเล ให้เพิ่มมากขึ้น โดยได้บูรณาการร่วมกัน ทั้ง 8 ชุมชน บนเกาะ และจะมีการจัดอบรมให้กับชุมชนเพื่อเดินหน้าเรื่องการท่องเที่ยวเดินไปพร้อมกับเรื่องสิ่งแวดล้อม และในวันนี้ มีเด็กๆบนเกาะร่วมทำกิจกรรมเล็กเริ่มจากเก็บขยะหน้าบ้าน เป็นการสร้างบุคลากรเพื่อรองรับความยั่งยืนเรื่องการท่องเที่ยวในอนาคต ซึ่งน่าจะเป็นแบบอย่างของเยาวชนและน่าจะเป็นหนึ่งเดียวในประเทศไทยสำหรับเยาวชน เป็นการสร้างจิตสำนึกให้เยาวชนรักบ้านตัวเอง ดูแลบ้านตัวเอง และบ้านข้างๆให้สะอาด และคาดว่าในอนาคตเกาะมุกด์จะเป็นเกาะที่สะอาดและน่าอยู่ที่สุดซึ่งเป็นเรื่องที่ดีมาก