การศึกษาออนไลน์ / ศูนย์รับสมัคร
นักศึกษามหาวิทยาลัยเวสเทิร์น
ตรัง ภูเก็ต
  • เฉลิมพระชนมพรรษา
  • ปั่น
  • 1
  • Provillage
Date Post 29-09-2021

ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดตรัง ร่วมต้อนรับ และมอบเงินรางวัลให้กับนักกีฬากรีฑาวีลแชร์เรซซิ่งทีมชาติไทย ในการแข่งขันกีฬาพาราลิมปิก ฤดูร้อน ครั้งที่ 16 ณ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น

ณ สนามกีฬาฟุตบอล สนามกีฬาตรัง ต.ทับเที่ยง อ.เมืองตรัง  ดร.พิทักษ์พงษ์  ชัยคช  ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดตรัง ร่วมต้อนรับนายภูธเรศ คงรักษ์ (น้องเจ) นักกีฬากรีฑาวีลแชร์เรซซิ่งทีมชาติไทย ในการแข่งขันกีฬาพาราลิมปิกฤดูร้อน ครั้งที่ 16 ณ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม – 5 กันยายน 2564 ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 3 จำนวน 2 เหรียญทองแดง รายการแข่งขันกรีฑาวีลแชร์เรซซิ่ ระยะ 1,500 เมตร และระยะ 5,000 เมตร นอกจากนี้ยังมอบเงินรางวัลจำนวน 10,000 บาท เพื่อเป็นกำลังใจในการฝึกฝนตนเองต่อไป

 โดยมีนายขจรศักดิ์ เจริญโสภา ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง พร้อมด้วย นายไพบูลย์ โอมาก, นายภูวนัฐ สมใจ รองผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง และคณะหัวหน้าส่วนราชการ ร่วมมอบช่อดอกไม้ต้อนรับ นายภูธเรศ คงรักษ์ (น้องเจ) นักกีฬากรีฑาวีลแชร์เรซซิ่งทีมชาติไทย  

นับเป็นบุคคลตัวอย่างอีกคนหนึ่งของจังหวัดตรังที่สมควรได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติและเป็นบุคคลตัวอย่างของบุคคลทั่วไป ประสบการณ์ที่ผ่านมา น้องเจได้ดำเนินชีวิตมาด้วยความอดทน มานะพยายาม ไม่ยอมแพ้หรือท้อแท้กับปัญหาชีวิตของตนเอง แต่สามารถนำวิกฤตมาสร้างโอกาสให้กับตนเองด้วยการเรียนรู้ ขยันหมั่นเพียร มีความมุ่งมั่น เพื่อสร้างความสำเร็จในการแข่งขันกีฬามาโดยตลอด