การศึกษาออนไลน์ / ศูนย์รับสมัคร
นักศึกษามหาวิทยาลัยเวสเทิร์น
ตรัง ภูเก็ต
  • เฉลิมพระชนมพรรษา
  • ปั่น
  • 1
  • Provillage
Date Post 01-10-2021

มทร.ศรีวิชัย ตรัง จัดโครงการค่ายอาสา วิศวะ&เทคโน "ช่วยเหลือผู้ป่วย COVID-19" ณ โรงพยาบาลตรัง

เนื่องจากสถานการณ์ COVID-19 ของจังหวัดตรังมีการรายงานพบผู้ป่วย ที่กระจายตัวในอำเภอต่างของจังหวัดตรังและจากการรับผู้ป่วยมารักษาที่จังหวัดตรัง ขณะนี้จังหวัดตรังได้มีการเตรียมความพร้อมด้านสถานพยาบาลเพื่อรองรองรับผู้ป่วยซึ่งเป็นโรงพยาบาลสนามรวมทั้งสิ้น 5 แห่ง

วันที่ 1 ตุลาคม 2564  ผศ.กิตติกร ขันแกล้ว คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี ผศ. ดร.ชัยวัฒน์ สากุล รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย พร้อมด้วยอาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.ศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง ร่วมส่งมอบสิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภค ที่จำเป็นสำหรับโรงพยาบาลสนาม จำนวน 142 ชุด ภายใต้การดำเนินโครงการ ค่ายอาสา วิศวะ&เทคโน “ช่วยเหลือผู้ป่วยCOVID-19” พร้อมให้กำลังใจบุคลากรทางการแพทย์ในการปฎิบัติหน้าที่

เมื่อเวลา 10.00 น.นายสาธิต ณ พัทลุง รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารและบุคลากร โรงพยาบาลตรัง ได้เป็นตัวแทนในการรับมอบสิ่งของเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วย COVID-19 ณ อาคารโรงพยาบาลตรัง ได้กล่าวว่า ตามจำนวนผู้ป่วยที่เพิ่มขึ้นในแต่ละวันโรงพยาบาลตรังซึ่งถือเป็นหน่วยงานหลักในการกระจาย สิ่งของเครื่องใช้ที่จำเป็นต่อผู้ป่วย ไปยังโรงพยาบาลสนามทั้ง 5 แห่ง โดยบางรายต้องใช้เวลาในการรักษาตัวที่โรงพยาบาลสนามเป็นเวลานานทำให้สิ่งของเครื่องใช้บางอย่างไม่เพียงพอต่อจำนวนผู้ป่วยที่เพิ่มขึ้นในแต่ละวัน

ด้านนายปรเมศ ทองเกิด นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.ศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง ผู้ดำเนินโครงการค่ายอาสา วิศวะ&เทคโน กล่าวว่า ตนได้ติดต่อสอบถามไปยังโรงพยาบาลตรังเพื่อสำรวจความต้องการในการจัดซื้อเครื่องอุปโภคบริโภค จากนั้นได้ทำการเปิดรับบริจาคเงิน เพื่อร่วมสมทบทุนและนำเงินส่วนหนึ่งของโครงการค่ายอาสาฯ  ในการจัดซื้อสิ่งของต่างๆ  จากนั้นจึงประสานไปยังเพื่อนๆนักศึกษา สมาชิกในโครงการฯ ช่วยกันจัดเตรียมสิ่งของ และนำมามอบให้กับโรงพยาบาลตรังเพื่อแจกจ่ายไปยังโรงพยาบาลสนามอื่นๆต่อไป