การศึกษาออนไลน์ / ศูนย์รับสมัคร
นักศึกษามหาวิทยาลัยเวสเทิร์น
ตรัง ภูเก็ต
  • เฉลิมพระชนมพรรษา
  • ปั่น
  • 1
  • Provillage
Date Post 07-01-2022

รองนายก อบจ.ตรัง ร่วมชวนเที่ยว-ชิม ของดีชุมชนตรัง กับงานงานมหกรรมการท่องเที่ยวโดยชุมชน “วิถีหลาด วิถีเล"

นายบุ่นเล้ง โล่สถาพรพิพิธ นายกอ บจ.ตรัง มอบหมายให้นายจารึก ทองหนัน รองนายก อบจ.ตรัง ร่วมในพิธีเปิดงานมหกรรมการท่องเที่ยวโดยชุมชน “วิถีหลาด วิถีเล” โดยมีนายไพบูลย์ โอมาก รองผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง เป็นประธาน พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ สมาชิกสภา อบจ.ตรัง เขตอำเภอกันตัง ประชาชน เข้าร่วม ภายใต้มาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 อย่างเคร่งครัด
ณ บริเวณสวนสาธารณะสถานที่รถไฟกันตัง  อำเภอกันตัง จังหวัดตรังสำหรับกิจกรรมดังกล่าว จัดขึ้นโดยสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดตรังและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ระหว่างวันที่ 7-9 มกราคม 2565 เพื่อส่งเสริมยกระดับเตรียมความพร้อมการท่องเที่ยวชุมชน และประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวชุมชนของจังหวัดตรัง
ประกอบด้วยกิจกรรมการออกบูธแสดงสินค้า ผลิตภัณฑ์ อาหารชุมชน การแสดงศิลปะวัฒนธรรมชุมชนท่องเที่ยว โดยจะจัดขึ้นอีกครั้งในวันที่ 14-16 มกราคม 2565 ณ บริเวณสนามโรงเรียนบ้านเขาหลัก ตำบลน้ำผุด อำเภอเมืองตรัง