การศึกษาออนไลน์ / ศูนย์รับสมัคร
นักศึกษามหาวิทยาลัยเวสเทิร์น
ตรัง ภูเก็ต
  • เฉลิมพระชนมพรรษา
  • ปั่น
  • 1
  • Provillage
Date Post 23-05-2022

รองประธานคณะกรรมาธิการตำรวจ สภาผู้แทนราษฎร เยี่ยมเยือนและมอบสิ่งของบำรุงขวัญกำลังใจให้แก่ราชการตำรวจสถานีตำรวจภูธรนาโยง

ณ สถานีตำรวจภูธรนาโยง  นางสาวจิตภัสร์  กฤดากร  รองประธานคณะกรรมาธิการตำรวจ สภาผู้แทนราษฎร พร้อมด้วย นางสาวสุณัฐชา โล่สถาพรพิพิธ ส.ส ตรัง เขต 3 พรรคประชาธิปัตย์ เดินทางเยี่ยมเยือนเจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจภูธรนาโยง และมอบสิ่งของบำรุงขวัญกำลังใจให้แก่ เจ้าหน้าที่ฯ และอสม. อ.นาโยง จ.ตรัง  โดยมี พ.ต.อ.ภูมิสิทธิ์  นาวัง  ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรนาโยง  กล่าวต้อนรับ

สำหรับการเยี่ยมเยือนของรองประธานคณะกรรมาธิการตำรวจ สภาผู้แทนราษฎร ในครั้งนี้เพื่อรับฟังปัญหาในพื้นที่รวมถึงปัญหาในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ตำรวจเพื่อนำไปหารือและหาแนวทางการแก้ไขปัญหาต่อไป

ในการนี้ทางผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรนาโยง  ได้ยื่นหนังสือร้องเรียนของบประมาณในการปรับปรุงอาคารสถานีตำรวจภูธรนาโยงใหม่ เนื่องจากอาคารเป็นอาคารเก่าและเริ่มทรุดโทรม ซึ่งอาคารที่ทำการดังกล่าวสร้างเมื่อ ปี พ.ศ. 2529  นับถึงปัจจุบันมีอายุการใช้งานกว่า 36 ปีแล้ว

   พ.ต.อ.ภูมิสิทธิ์  นาวัง  ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรนาโยง  กล่าวกว่า สถานีตำรวจภูธรนาโยง เริ่มมีอาคารที่ทำการเมื่อ วันที่ 16 พฤษภาคม 2529  นับถึงปัจจุบันมีอายุการใช้งาน 36 ปี มีกำลังพลปัจจุบัน จำนวน 90 นาย มีเขตอำนาจสอบสวนตลอดพื้นที่อำเภอนาโยง จำนวนพื้นที่ 165 ตารางกิโลเมตร การปกครองแบ่งออกจำนวน 6 ตำบล 53 หมู่บ้าน และ 1 เขตเทศบาล มีจำนวนประชากร 45,000 คน คิดเป็นอัตราส่วน ตำรวจ 1 นาย ดูแลประชาชน 500 คน

จำนวนคดีเฉลี่ย 500 คดี /ปี  การควบคุมอาชญากรรมสามารถควบคุมได้สำเร็จในระดับหนึ่ง  โดยได้รับความร่วมมือด้วยดีจากทุกภาคส่วน ในทุกกิจกรรมในการแก้ไขปัญหาด้านการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน

จากนั้นรองประธานคณะกรรมาธิการตำรวจ สภาผู้แทนราษฎร ได้ร่วมถ่ายภาพกับเจ้าหน้าที่อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน(อสม.) ที่มาคอยต้อนรับ 200 คน ก่อนเดินทางกลับ