การศึกษาออนไลน์ / ศูนย์รับสมัคร
นักศึกษามหาวิทยาลัยเวสเทิร์น
ตรัง ภูเก็ต
  • เฉลิมพระชนมพรรษา
  • ปั่น
  • 1
  • Provillage
Date Post 25-05-2022

เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเป็นประธานเปิดงานมหกรรมไกล่เกลี่ยหนี้สินครัวเรือน จังหวัดตรัง และยุติธรรมพบประชาชน

ณ ห้องนครา แกรนด์ บอลรูม โรงแรมเรือรัษฎา จังหวัดตรัง ว่าที่ ร.ต.ธนกฤต จิตอารีย์รัตน์ เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เดินทางมาเป็นประธานเปิดงานมหกรรมไกล่เกลี่ยหนี้สินครัวเรือนจังหวัดตรัง และยุติธรรมพบประชาชนโดยมี นายไพบูลย์ โอมาก รองผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง เป็นผู้กล่าวต้อนรับ และนางสุจิตรา แก้วไกร รองอธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ เป็นผู้กล่าวรายงาน

ตามที่รัฐบาลและนายกรัฐมนตรีได้กำหนดให้ “ปี 2565 เป็นปีแห่งการแก้หนี้ภาคครัวเรือน” รวมทั้งได้กำหนดประเด็นต่างๆในการแก้ไขปัญหา อาทิ การแก้ไขปัญหาหนี้กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา การแก้ไขปัญหาหนี้เช่าซื้อรถยนต์และจักรยานยนต์  การแก้ไขปัญหาบัตรเครดิตและสินเชื่อส่วนบุคคล การปรับปรุงขั้นตอนกระบวนการยุติธรรมให้เอื้อต่อการแก้ไขปัญหาหนี้สิน  เป็นต้น กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพและกรมบังคับคดีจึงได้บูรณาการร่วมกับกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) และสถาบันการเงินจัดกระบวนการไกล่เกลี่ยหนี้สินครัวเรือนทั่วประเทศขึ้น

ในการนี้ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้อนุมัติงบกลางเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานมหกรรมไกล่เกลี่ยแก้ปัญหาหนี้สินครัวเรือนในพื้นที่ 4 ภูมิภาคครอบคลุมพื้นที่ทุกจังหวัดทั่วประเทศ สำหรับการจัดงานมหกรรมไกล่เกลี่ยหนี้สินครัวเรือนจังหวัดตรัง และยุติธรรมพบประชาชนในวันนี้ได้รับความร่วมมือจากกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาและสถาบันการเงินอีก 5 แห่ง ได้แก่ ธนาคารออมสิน ธนาคารอาคารสงเคราะห์ บริษัท เจเอ็มที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซ็ส  จำกัด (มหาชน) บริษัท โตโยต้า ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด และ บริษัท บริหารสินทรัพย์ เจ จำกัด

รวมทั้งได้เชิญลูกหนี้เข้าร่วมงานทั้งสิ้นจำนวน 6,498 ราย ราคาทุนทรัพย์ จำนวน 815,749,530.93 บาท นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมการมอบเงินเยียวยาแก่ผู้เสียหายในคดีอาญาจำนวน 10 ราย เป็นเงินทั้งสิ้น 731,400 บาท มอบป้ายศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชนจำนวน 3 ศูนย์  รวมถึงการจัดบูธกิจกรรมให้บริการต่างๆ ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรมและหน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้อง