การศึกษาออนไลน์ / ศูนย์รับสมัคร
นักศึกษามหาวิทยาลัยเวสเทิร์น
ตรัง ภูเก็ต
  • เฉลิมพระชนมพรรษา
  • ปั่น
  • 1
  • Provillage
Date Post 27-05-2022

สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดตรัง ประชุมหารือแนวทางพัฒนาพื้นที่เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจ

นายขจรศักดิ์ เจริญโสภา ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง พร้อมด้วย ดร.พิทักษ์พงษ์ ชัยคช ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดตรัง เป็นประธานร่วมประชุมหารือแนวทางพัฒนาพื้นที่เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจ โดยมีหน่วยงานราชการและภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุม ณ บ้านหาดยาว หมู่ 6 ต.เกาะลิบง อ.กันตัง จ.ตรัง
ด้วยประชาชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่หาดยาว ได้ร่วมประชุมหารือแนวทางการพัฒนาพื้นที่เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจให้ประชาชนในท้องถิ่นมีรายได้สร้างความสุขให้กับครอบครัว ได้นำปัญหาของประชาชนเพื่อนำไปแก้ไขปรับปรุงให้สามารถพัฒนาพื้นที่หาดยาวได้อย่างยั่งยืน จัดทำแลนด์มาร์คบริเวณดังกล่าวให้นักท่องเที่ยวชาวไทยและต่างชาติมาเที่ยวในพื้นที่เพิ่มขึ้น
ทางสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดตรังได้ลงตรวจสอบพื้นที่และพบปะประชาชนในพื้นที่ร่วมกับท้องถิ่น พบว่า ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง ฉบับที่ 3390/2524 จำนวนเนื้อที่ 1,344 ไร่เศษ มีความเหมาะสมที่พัฒนาบริเวณชายหาดและพื้นที่ต่อเนื่องให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวอีกแห่งหนึ่งซึ่งมีศักยภาพโดดเด่นทางทะเลระดับนานาชาติ เป็นมนต์เสน่ห์ของความเป็น Andaman Cluster ในการส่งเสริมการท่องเที่ยวเมืองรอง
ฉะนั้นเพื่อให้เกิดการแก้ไขปัญหาและการพัฒนาพื้นที่หาดยาวให้มีศักยภาพแหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงระดับโลก จึงได้จัดให้มีการประชุมในวันนี้ขึ้นเพื่อแก้ไขปัญหาแนวเขตอย่างถูกต้องและเตรียมแผนงานในการพัฒนาพื้นที่ต่อไป