การศึกษาออนไลน์ / ศูนย์รับสมัคร
นักศึกษามหาวิทยาลัยเวสเทิร์น
ตรัง ภูเก็ต
  • เฉลิมพระชนมพรรษา
  • ปั่น
  • 1
  • Provillage
Date Post 27-07-2022

นายอำเภอทุ่งใหญ่ ร่วมกับ มทร.ศรีวิชัย ทุ่งใหญ่ น้อมเกล้าถวายพระพร เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช พื้นที่ทุ่งใหญ่ จัดกิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ได้รับเกียรติจาก นายสงวนพงศ์ พิณสุวรรณ นายอำเภอทุ่งใหญ่ เป็นประธานในการถวายเครื่องราชสักการะ วางพานพุ่มทอง พานพุ่มเงิน พร้อมด้วย ผศ.ดร.สมคิด ชัยเพชร รองอธิการบดีประจำวิทยาเขตนครศรีธรรมราช และคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร เข้าร่วมพิธีและลงนามถวายพระพร ณ อาคารอเนกประสงค์ มทร.ศรีวิชัย พื้นที่ทุ่งใหญ่

สำหรับกิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร คณะผู้บริหารและบุคลากรได้มีการเข้าร่วมกิจกรรมปล่อยปลาเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ 28 กรกฎาคม 2565 ทั้งนี้

เพื่อให้คณาจารย์และบุคลากรได้พร้อมใจร่วมกันแสดงออกถึงความจงรักภักดี และสำนึกในพระกรุณาธิคุณ ที่พระองค์ทรงปฏิบัติบำเพ็ญพระราชกรณียกิจของพระมหากษัตริย์ เพื่อความผาสุกของประชาชนและราชอาณาจักร จนเป็นที่ประจักษ์แก่ผองพสกนิกร