การศึกษาออนไลน์ / ศูนย์รับสมัคร
นักศึกษามหาวิทยาลัยเวสเทิร์น
ตรัง ภูเก็ต
  • เฉลิมพระชนมพรรษา
  • ปั่น
  • 1
  • Provillage
Date Post 07-08-2022

มทร.ศรีวิชัย ผนึกกำลัง คว้ารางวัล ระดับนานาชาติ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย คว้ารางวัล ผลงานนวัตกรรม เรื่อง Decomposable planting pots from oil palm empty fruit bunch fiber and rubber wood sawdust (ส่วนผสมและกรรมวิธีการผลิตกระถางเพาะกล้าไม้จากทะลายปาล์มน้ำมันกับขี้เลื่อยไม้ยางพารา)ที่ได้รับรางวัล GOLD MEDAL (เหรียญทอง)จากการแข่งขัน INNOVERSE INVENTION & INNOVATION EXPO 2022 (INNOVERSE-2022) Atlanta, Georgia State, USA ผ่านรูปแบบออนไลน์ และรางวัลพิเศษ จำนวน 2 รางวัล ได้แก่
Special Award of Toronto International Society of Innovation & Advanced Skills (TISIAS) - CANADA Special Award of Turkish Inventors Association (TÜMMİAD) - TURKEY
โดยมีนักประดิษฐ์ คือ อาจารย์นศพร ธรรมโชติ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี และผู้ช่วยศาสตราจารย์ชวกร มุกสาน คณะเกษตรศาสตร์ กระถางต้นไม้ย่อยสลายได้ที่ขึ้นรูปจากทะลายปาล์มน้ำมันกับขี้เลื่อยไม้ยางพารามีคุณสมบัติทางกายภาพที่ดีหลายด้าน ได้แก่ การต้านทานแรงกด ต้านทานการตกกระแทก และดูดซับน้ำได้ดี และจากการทดลองปลูกกล้าไม้พบว่ากระถางสามารถคงทนสภาพได้เกิน 3 เดือน อีกทั้งยังเป็นการสร้างมูลค่าให้กับวัสดุเศษเหลือทางการเกษตร และสามารถสร้างรายได้ให้แก่คนในชุมชนได้ด้วย
ความยิ่งใหญ่ชองเวทีการประกวดในครั้งนี้ คือ การได้รับการสนับสนุนจาก World Invention Intellectual Property Associations มีนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์เข้าประกวดมากกว่า 1000 ผลงาน ประเภทของการแข่งขัน 12 ประเภท และมีประเทศที่เข้าร่วม 25 ประเทศ
นับได้ว่าเป็นความสำเร็จอีกขั้นของนักประดิษฐ์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ที่สามารถก้าวไปสู่ระดับโลกได้อย่างภาคภูมิ ผู้ประกอบการสนใจสามารถติดต่อพูดคุยผลงานกับกลุ่มงานทรัพย์สินทางปัญญาและถ่ายทอดเทคโนโลยีเชิงพาณิชย์
คำขออนุสิทธิบัตรเลขที่ 2103002978 ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ นางสาวขวัญฤดี พ่วงทอง 098-0629580