การศึกษาออนไลน์ / ศูนย์รับสมัคร
นักศึกษามหาวิทยาลัยเวสเทิร์น
ตรัง ภูเก็ต
  • เฉลิมพระชนมพรรษา
  • ปั่น
  • 1
  • Provillage
Date Post 08-08-2022

วิศวกรรมฯ มทร.ตรัง เด่น !! คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การแข่งขันราชมงคลวิชาการวิศวกรรม ครั้งที่ 13 The 13th national Rajamangala Engineering Academic Contest ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยวิทยาเขตตรัง โดยคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี ผศ.กิตติกร ขันแกล้ว คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี ได้มอบหมายให้ ผศ.ปภัศร์ชกรณ์ อารีย์กุล รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย และอาจารย์ สิทธิศักดิ์ โรจชะยะ หัวหน้าสาชาวิศวกรรม พร้อมด้วย นักศึกษาคณะวิศวกรรมฯ เป็นตัวแทนในการเข้าร่วมการแข่งขันราชมงคลวิชาการ วิศวกรรม ครั้งที่ 13 The 13th national Rajamangala Engineering Academic Contest ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จัดขึ้นในระหว่างวันที่ 3 – 5 สิงหาคม 2565 ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น


เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2565 การแข่งขันการออกแบบและติดตั้งระบบควบคุมมอเตอร์ด้วยไฟฟ้า PLC โดยนักศึกษา มทร.ศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี ประกอบด้วย นายพงศกร พันเจริญ นายยุทธพิชัย ด้วนอบ นายคามิน จำเนียรกิจ และนายณัฐชนน ไข่ด้วง ร่วมแข่งขันในรายการดังกล่าว ซึ่งเป็นการแข่งขันประเภททีม ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 โดยได้กล่าวว่าตนเองมีความรู้สึกดีใจเป็นอย่างมากในการได้รับรางวัล และร่วมแสดงความยินดีกับทีมที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ หากมีโอกาสเข้าร่วมการแข่งขันครั้งต่อไปจะทำผลงานให้ดีมากยิ่งขึ้นกว่าเดิม นอกจากนั้น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง ยังส่งนักศึกษาเข้าร่วมการแข่งขันในรายการอื่นๆ อีกด้วย อาทิ การแข่งขันคอนกรีตรักษ์โลกกำลังตามเป้าหมาย การแข่งขันคอนกรีตรักษ์โลกกำลังตามเป้าหมาย และการแข่งขันหุ่นยนต์เคลื่อนที่อัตโนมัติด้วยระบบวิชั่น

โดยกลุ่มเครือข่ายวิศวกรรมศาสตร์ของ มทร. 9 แห่ง ได้แก่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล เพื่อเป็นเวทีให้นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้นำความรู้ความสามารถที่ได้จากการเข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันราชมงคลวิชาการวิศวกรรม คัดสรรผลงานนำเสนอในระดับชาติต่อไป