การศึกษาออนไลน์ / ศูนย์รับสมัคร
นักศึกษามหาวิทยาลัยเวสเทิร์น
ตรัง ภูเก็ต
  • เฉลิมพระชนมพรรษา
  • ปั่น
  • 1
  • Provillage
Date Post 16-02-2023

ไทย-มาเลเซีย แลกเปลี่ยนธุระกิจการท่องเที่ยว (MTEX) ระหว่าง สมาคม MATTA MELAKA CHAPTER ประเทศมาเลเซีย และผู้ประกอบการท่องเที่ยวประเทศไทย

ณ โรงแรมบุรีศรีภู คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ หาดใหญ่ ผศ.ดร.พิทักษ์พงษ์  ชัยคช นายกสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดตรัง พร้อมด้วย นางสาวเกศกนก  ตันเองชวน และนายชลากร  วงศ์หนองเตย กรรมการสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดตรัง ร่วมงานการแลกเปลี่ยนธุระกิจการท่องเที่ยว (MTEX) ระหว่าง สมาคม MATTA  MELAKA CHAPTER ประเทศมาเลเซีย และผู้ประกอบการท่องเที่ยวประเทศไทย และร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการแลกเปลี่ยนธุรกิจการท่องเที่ยว (MOU)

โดยมี นายสุรศักดิ์  จันทร์แดง  ผู้ช่วยท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสงขลา, นายสุรัตน์ จรณโยธิน ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดกระบี่ ,นางสาวมัณฑนา ภูธรารักษ์ ผู้อำนวยการ ททท. สำนักงานหาดใหญ่,นายสมพล ชีววัฒนาพงศ์  ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดสงขลา , นายทรงชัย มุ่งประสิทธิชัย นายกสมาคมส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดสงขลา, นายจรูญ แก้ววจีทรัพย์ นายกสมาคมการท่องเที่ยวจังหวัดพัทลุง,

นายอนันต์ เขียวจันทร์ ตัวแทน สมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดกระบี่, นายอาเล็น ระสุโส๊ะ นายกสมาคมส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดสตูล, ดร.สิทธิพงษ์ สิทธิภัทรประภา นายกสมาคมโรงแรมหาดใหญ่ สงขลา,  MR.GOH HOCK GIN   นายกสมาคมท่องเที่ยวมาเลเซีย  และนายกสมาคมท่องเที่ยวมะละกา ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการแลกเปลี่ยนธุรกิจการท่องเที่ยว

ทั้งนี้มี MR.GOH HOCK GIN  นายกสมาคมท่องเที่ยวมาเลเซีย เป็นประธานเปิดงานการแลกเปลี่ยนธุรกิจการท่องเที่ยว (MTEX) ฯ ซึ่งมีวัตถุประสงค์ พัฒนากรอบความร่วมมือทั้งสองฝ่ายเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยเฉพาะการเดินทางเข้าประเทศมาเลเซียและขายออกไปยังประเทศไทยผ่านทางการสร้างเครือข่ายการตลาดและกิจกรรมการส่งเสริมการขาย

นายจรูญ แก้ววจีทรัพย์ นายกสมาคมการท่องเที่ยวจังหวัดพัทลุง  กล่าวว่า การจัดกิจกรรมในวันนี้เป็นการเชื่อมต่อการท่องเที่ยวระหว่างรัฐมะละกา ประเทศมาเลเซียกับประเทศไทย ได้แก่ จังหวัดสงขลา พัทลุง ตรัง กระบี่  และสตูล ซึ่งมีการแลกเปลี่ยนทางการค้า B2B ระหว่างกัน โดยมีผู้ประกอบการด้านโรงแรม,ผู้ประกอบการด้านท่องเที่ยวและผู้ประกอบการร้านอาหารมาร่วมงานกันอย่างคับคั่ง

นางสาวมัณฑนา ภูธรารักษ์ ผอ.ททท. สำนักงานหาดใหญ่   กล่าวว่า  สำหรับวันนี้มีการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการแลกเปลี่ยนธุรกิจการท่องเที่ยว (MOU) ระหว่าง 5 จังหวัด ได้แก่ สงขลา พัทลุง ตรังกระบี่ และสตูล กับทางรัฐมะละกา ประเทศมาเลเซีย ถือว่าเป็นโอกาสดีที่เราได้มาเชื่อมโยงด้านของการตลาดทั้งออฟไลน์และออนไลน์ และการวางแผนการแลกเปลี่ยนนักท่องเที่ยวกันในอนาคต

ร่วมซึ่งทางประเทศไทยเรามีความพร้อมมากที่จะรองรับนักท่องเที่ยวทางประเทศมาเลเซีย ที่เดินทางมาเที่ยวใน 5 จังหวัดของเรา ทั้งนักท่องเที่ยวกลุ่มเก่าๆ ที่เคยมาแล้ว และนักท่องเที่ยวกลุ่มใหม่ๆที่ยังไม่เคยมา หลังจากนี้ภาคการท่องเที่ยวไทยก็จะแจ่มใสมากขึ้น

สำหรับกิจกรรมดังกล่าวทางผู้ประกอบการจังหวัดตรังนายเรวัต อ๋องเจริญ ผู้จัดการโรงแรม Dugong Village ,นายลือพงษ์ อ๋องเจริญ ประธานกรรมการ บริษัท ประชารัฐรักสามัคคีตรัง (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด  และนางสาวปรีดา  ณ พัทลุง Trangchannel TV online สื่อมวลจังหวัดตรัง ให้ความสนใจเข้าร่วมสังเกตการณ์ในกิจกรรมดังกล่าวด้วย