การศึกษาออนไลน์ / ศูนย์รับสมัคร
นักศึกษามหาวิทยาลัยเวสเทิร์น
ตรัง ภูเก็ต
  • เฉลิมพระชนมพรรษา
  • ปั่น
  • 1
  • Provillage
Date Post 14-03-2023

หมอน้ำหวาน ว่าที่ผู้สมัคร สส.ตรัง เขต 1 ประกาศตัวอย่างชัดเจน หลังมีข่าวลือสะพัด ตรังเขต1 มีว่าที่ผู้สมัคร สส.ตรังเขต 1 ของพรรคเพื่อไทย กว่า 3 คน

หลังจากมีข่าวลือสะพัด ว่าที่ผู้สมัคร สส. ตรังเขต 1 ของพรรคเพื่อไทย ที่มีการติดป้ายหาเสียงกว่า 3 คน ในที่พื้นที่ ซึ่งก่อนหน้านี้ คือ นาย ปกิต ยอดสนิท และทางพรรคเพื่อไทย ได้เลื่อนให้เป็นตำแหน่งผู้ประสานงานให้กับทางพรรคเพื่อไทย แทน แต่ในขณะนี้ยังคงมีป้ายของ นาปกิต ยอดสนิท อยู่บ้างในบางพื้นที่


ซึ่งตอนนี้ทางพรรคเพื่อไทย ได้มีมติอย่างชัดเจนออกมาแล้วว่า ส่งว่าที่ผู้สมัคร สส. ตรัง ครบทั้ง4 เขต โดยว่าที่ผู้สมัคร สส. ตรังเขต1 คือ ทันตแพทย์หญิง สรวีย์ ภัทรอิสริยาไชย หรือ หมอน้ำหวาน เขต 2 คือ นาย สุริยะ นันตสินธุ์ เขต 3 คือ นางสาว สไบทิพย์ ลิประพันธ์ และ เขต 4 คือ นพ.วิโรจน์ ทองโอเอี่ยม

หลังจากที่ทางพรรคได้มีมติ ออกมาอย่างชัด ทันตแพทย์หญิง สรวีย์ ภัทรอิสริยาไชย ว่าที่ผู้สมัคร สส.ตรัง เขต1 พรรคเพื่อไทย ก็ได้ลุยเดินหน้าหาเสียง ชูนโยบายหลักของพรรคเพื่อไทย ให้กับประชาชน พ่อแม่พี่น้องชาวตำบลน้ำผุด อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง โดยมีนโยบายหลัก 3 ข้อ คือ 1 . ผลักดันพืชผลทางการเกษตรให้มีการปรับราคาขึ้นซึ่งชาวบ้านส่วนใหญ่ในพื้นที่จังหวัดตรังทำการเกษตรเป็นหลัก หากพืชผลทางการเกษตรมีการปรับขึ้น ก็จะทำให้ชาวบ้านในพื้นที่ก็จะมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 2. ลดรายจ่าย ยกตัวอย่างเช่น ค่าแก๊ส ค่าน้ำ ค่าไฟ หากชาวบ้านมีรายได้ที่มากขึ้น รายจ่ายลดลงชาวบ้านก็จะมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นเช่นกัน ซึ่งนโยบายนี้หากพรรคเพื่อไทยได้เป็นรัฐบาล สามารถ ทำได้ทันที

3 . ผลักดันให้จังหวัดตรังเป็นเมืองการท่องเที่ยว เมืองหลัก กระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่จังหวัดตรัง มีเศรษฐกิจที่ดีขึ้น เพิ่มอาชีพ เพิ่มรายได้ให้กับชาวจังหวัดตรัง ให้ความสนใจกับชาวบ้านในพื้นที่กว่า 100 คน และร่วมกันให้กำลังใจโดยการมอบดอกกุหลาบให้กับ หมอน้ำหวาน และหมอน้ำหวานยังบอกอีกว่า ขณะนี้พยายามลงพื้นที่ และรับฟังปัญหาต่างๆของชาวบ้านในพื้นที่ให้ได้มากที่สุด