การศึกษาออนไลน์ / ศูนย์รับสมัคร
นักศึกษามหาวิทยาลัยเวสเทิร์น
ตรัง ภูเก็ต
  • เฉลิมพระชนมพรรษา
  • ปั่น
  • 1
  • Provillage

News | ข่าว

กิจกรรมทบทวนแผนงานวิจัยเพื่อตอบโจทย์เป้าหมาย ครั้งที่ 2
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง ร่วมกับ ศูนย์อนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลจังหวัดตรัง ทำกิจกรรมจิตอาสา เก็บบริเวณริมชายหาดวิวาห์ใต้สมุทร
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมงมทร.ศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง ส่งมอบถุงน้ำใจช่วยเหลือชาวบ้าน พื้นที่บ่อหิน อ.สิเกา จ.ตรัง
นายก อบจ.ตรัง ลงพื้นที่ติดตามการฉีดวัคซีน “ซิโนฟาร์ม” วันที่ 4 ให้กับประชาชน พร้อมแจ้งข่าวดี ราชวิทยาลัยฯ แจ้งจัดสรรวัคซีนระยะที่ 2 แล้ว เตรียมฉีดให้ครบ 44,000 คน เร็วๆนี้
จังหวัดตรัง KICK OFF โครงการหมู่บ้านนี้ไม่มีโควิด-19 #หมู่บ้านสีฟ้า จังหวัดตรัง โดยนำร่องในพื้นที่อำเภอรัษฎาเป็นแห่งแรก และมีการมอบธงสีฟ้าให้กับนายอำเภอทั้ง 10 อำเภอของจังหวัดตรัง
การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การประเมินผลกระทบจากการวิจัย (Research Impact Evaluation)” ครั้งที่ 1 ผ่านระบบออนไลน์ Zoom Cloud Meetings
มทร.ศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง ร่วมกับ สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ จัดกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรม แปรรูปผลิตภัณฑ์ประมง “ทอดมันปูม้า และข้าวเกรียบปูม้า”
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง จัดกิจกรรมไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2564 ภายใต้มาตรการป้องกันCOVID -19
จำนวนข่าว 193 ข่าว : 25 หน้า :