การศึกษาออนไลน์ / ศูนย์รับสมัคร
นักศึกษามหาวิทยาลัยเวสเทิร์น
ตรัง ภูเก็ต
  • เฉลิมพระชนมพรรษา
  • ปั่น
  • 1
  • Provillage

News | ข่าว

โครงการ การบริหารจัดการธนาคารปูม้าเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับชุมชนในพื้นที่จังหวัดตรังและกระบี่ ภายใต้โครงการขยายผลธนาคารปูม้าเพื่อ “คืนปูม้าสู่ทะเลไทย”
กิจกรรม CSR ปล่อยลูกปูม้า เพื่อสร้างความร่วมมือในชุมชนระดับอำเภอ ภายใต้โครงการขยายผลธนาคารปูม้าเพื่อ “คืนปูม้าสู่ทะเลไทย”
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสิเกา นำทีมพยาบาล ตรวจสอบความเรียบร้อย โรงพยาบาลสนามแห่งที่ 6 จังหวัดตรัง
บริษัท นาเมืองเพชรพาราวู้ด จำกัด ขอบคุณทุกภาคส่วนที่ให้ความช่วยเหลือหลังพบพนักงานติดเชื้อโควิด -19
มทร.ศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง ร่วมกับ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานตรัง และ บจก.ภาคภูมิวิศวกรรม ทีมเพิ่มผลิตภาพแรงงานสู่ SME 4.0 ฝึกอบรม หลักสูตร เทคนิคการเพิ่มผลิตภาพแรงงาน สู่การเลี้ยงปลากระชัง ยั่งยืน ภายใต้โครงการเพิ่มผลิตภาพแรงงานสู่ SME 4.0
ผู้ว่าฯตรัง เรียกประชุมสภาเทศบาลนครตรัง ครั้งที่ 1/2564 หลังจาก กกต.ประกาศรับรองผลการเลือกตั้งฯ เพื่อเริ่มต้นการปฏิบัติหน้าที่
มทร.ศรีวิชัย วิทยาเขตตรังจัดกิจกรรมจิตอาสา บำเพ็ญประโยชน์ เตรียมความพร้อมรองรับผู้ป่วยCOVID-19 โรงพยาบาลสนาม แห่งที่ 6
อบจ.ตรังส่งมอบโรงพยาบาลสนามแห่งที่ 1 ให้จังหวัดตรัง รองรับผู้ป่วยโควิด -19 ที่เพิ่มจำนวนขึ้นอย่างต่อเนื่อง
จำนวนข่าว 193 ข่าว : 25 หน้า :