การศึกษาออนไลน์ / ศูนย์รับสมัคร
นักศึกษามหาวิทยาลัยเวสเทิร์น
ตรัง ภูเก็ต
  • เฉลิมพระชนมพรรษา
  • ปั่น
  • 1
  • Provillage

News | ข่าว

บริษัท วู้ดเวอร์ค จำกัด เปิดตัวร้านกาแฟ Occur ใหม่ สไตล์คนเมือง พัฒนาต่อยอด ด้วยไอเดียไม้ยางพาราทั้งร้าน
ผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงานพร้อมคณะลงพื้นที่จังหวัดตรัง ติดตามความก้าวหน้าของผลการปฏิบัติงานตามแผนกาตรวจราชการฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบที่ 2 (Progress Review) ของจังหวัดสตูลและจังหวัดตรัง
วิสาหกิจชุมชนผ้าทอนาหมื่นศรี เปิดตัวแบรนด์ “ทอรัก” ในงานลูกลมชมถ้ำช้างหาย 2-4 เมษายนนี้
ผู้ประกอบการร้านอาหารในจังหวัดตรัง เห็นด้วยกับคณะรัฐมนตรีที่จะเสนอต้มยำกุ้ง ขึ้นทะเบียนมรดกโลก เนื่องจากจะมีผลดีทางด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว และทำให้อาหารไทยเป็นที่รู้จักไปทั่วโลก
สมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดตรังจัดเปิดเส้นทางท่องเที่ยวท่าเรือกันตังเชื่อมทะเลตรัง (เกาะลิบง-เกาะกระดาน -ถ้ำมรกต)
นายก อบจ.ตรัง ลงพื้นที่สำรวจถนนในพื้นที่อำเภอวังวิเศษ เพื่อพิจารณาจัดสรรงบประมาณบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชน
นายก อบจ.ตรัง ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต จ.ตรัง
คณะพาณิชยศาสตร์ฯ ร่วมวางแผนสร้างชุมชนเข้มแข็งตามโครงการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์โดยชุมชน
จำนวนข่าว 193 ข่าว : 25 หน้า :