การศึกษาออนไลน์ / ศูนย์รับสมัคร
นักศึกษามหาวิทยาลัยเวสเทิร์น
ตรัง ภูเก็ต
  • เฉลิมพระชนมพรรษา
  • ปั่น
  • 1
  • Provillage
Date Post 14-06-2021

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสิเกา นำทีมพยาบาล ตรวจสอบความเรียบร้อย โรงพยาบาลสนามแห่งที่ 6 จังหวัดตรัง

ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง นายแพทย์วัชรนันท์ ถิ่นนัยธร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสิเกา นำทีมคณะทำงานและเจ้าหน้าที่พยาบาล จากโรงพยาบาลสิเกา ตำบลบ่อหิน อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง เร่งตรวจสอบการเตรียม พื้นที่โรงพยาบาลสนามแห่งที่ 6 ของจังหวัดตรัง ณ อาคารห้องประชุมปัญญานุสรณ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรี วิชัย วิทยาเขตตรัง
โดยมี นางอุษา ศรีเจริญ ผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขตตรัง พร้อมด้วย หัวหน้าหน่วยอาคารสถานที่ ร่วมพูดคุยแนะนำสถานที่ หลังจากที่ได้มีการติดตั้งอุปกรณ์สิ่งของเครื่องใช้เพื่อรองรับผู้ป่วยCOVID- 19 โดยมีจำนวนเตียง เพื่อรองรับผู้ป่วย จำนวน 183 เตียง และระบบการติดตั้งกล้องวงจรปิด ห้องปฏิบัติงานสำหรับเจ้าหน้าที่หมอและพยาบาล รวมถึงส่วนงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องภายใต้มาตรการป้องกันCOVID-19 เพื่อมิให้เจ้าหน้าที่ หรือผู้ที่ปฏิบัติงานได้รับผลกระจากการดำเนินการดังกล่าว