การศึกษาออนไลน์ / ศูนย์รับสมัคร
นักศึกษามหาวิทยาลัยเวสเทิร์น
ตรัง ภูเก็ต
  • เฉลิมพระชนมพรรษา
  • ปั่น
  • 1
  • Provillage
Date Post 04-06-2021

มทร.ศรีวิชัย วิทยาเขตตรังจัดกิจกรรมจิตอาสา บำเพ็ญประโยชน์ เตรียมความพร้อมรองรับผู้ป่วยCOVID-19 โรงพยาบาลสนาม แห่งที่ 6

บุคลากร และเจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง ร่วมทำกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์ ทำความสะอาด อาคารห้องประชุมปัญญานุสรณ์ มทร.ศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง เพื่อเตรียมความพร้อมรองรับผู้ป่วยCOVID-19 (โรงพยาบาลสนาม แห่งที่ 6 ของ จังหวัดตรัง)

 ผศ.โกสินทร์ พัฒนมณี รองอธิการบดีประจำวิทยาเขตตรัง นางอุษาศรีเจริญ ผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขตตรัง หัวหน้างานบริหารกิจการทั่วไป ได้เชิญชวนบุคลากรและเจ้าหน้าที่ มทร.ศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง ร่วมกันทำกิจกรรมจิตอาสา บำเพ็ญประโยชน์ " มีแล้วแบ่งปัน" โดยการช่วยกันทำความสะอาดพื้นที่ บริเวณภายในและภายนอกอาคาร ณ ห้องประชุมปัญญานุสรณ์ ห้องประชุมใหญ่ วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว มทร.ศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง

สืบเนื่องมาจากเมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2564 ที่ผ่านมา นายขจรศักดิ์  เจริญโสภา  ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง พร้อมด้วยผู้อำนวยการโรงพยาบาลตรัง นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดตรัง และเจ้าหน้าที่ ที่เกี่ยวข้อง ได้เดินทางมาสำรวจพื้นที่เพื่อเตรียมความพร้อม เพื่อใช้ อาคารห้องประชุมปัญญานุสรณ์ ห้อง ประชุมใหญ่ วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว มทร.ศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง  เป็นโรงพยาบาลสนามแห่งที่ 6 ของจังหวัด ตรังโดยคาดหมายว่าจะสามารถรองรับประมาณ 200-300 เตียง

   ทั้งนี้ทางรองอธิการบดีประจำวิทยาเขตตรัง ได้มีการตรวจสอบบริเวณพื้นที่ดังกล่าวเพื่อให้เกิดความพร้อม ก่อนจะมีการนำอุปกรณ์ต่างๆ มาติดตั้งให้แล้วเสร็จ ซึ่งได้มีการมอบหมายไปยังแผนกที่เกี่ยวข้องในการซ่อมบำรุงอุปกรณ์ต่างๆให้เกิดความพร้อมสถานที่ในการใช้งาน อาทิ การติดตั้งเครื่องปรับอากาศ การติดตั้งฝักบัวในห้องน้ำชาย และห้องน้ำหญิง การทำความสะอาดดูแลความเรียบร้อยภายในและภายนอกอาคาร เพื่อเตรียมความพร้อมเป็นพื้นที่สำรองในการรองรับผู้ป่วย COVID 19 (โรงพยาบาลสนาม แห่งที่ 6 ของจังหวัดตรัง)

ซึ่งมีความคาดหมายว่าจะสามารถรองรับผู้ป่วยได้ประมาณ 200 เตียง  โดยได้มีการเน้นย้ำให้บุคลกรที่ร่วมกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์ ปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน COVID-19  โดย สวมหน้ากาก เว้นระยะห่าง  ลดการรวมกลุ่ม และปฏิบัติตามมาตรการป้องกันCOVID -19 อย่างเคร่งครัด “ถึงเวลาแล้วที่เราต้องช่วยกัน ฝ่าวิกฤต COVID-19”