การศึกษาออนไลน์ / ศูนย์รับสมัคร
นักศึกษามหาวิทยาลัยเวสเทิร์น
ตรัง ภูเก็ต
  • เฉลิมพระชนมพรรษา
  • ปั่น
  • 1
  • Provillage

News | ข่าว

รองนายก อบจ.ตรัง ร่วมชวนเที่ยว-ชิม ของดีชุมชนตรัง กับงานงานมหกรรมการท่องเที่ยวโดยชุมชน “วิถีหลาด วิถีเล"
ผู้ว่าฯตรัง พร้อมด้วยนายก อบจ.ตรัง ลงตรวจพื้นที่โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนลาดยางแบบพาราแอสฟัลต์คอนกรีต
รมว.ท่องเที่ยวและกีฬา มอบบ้านให้แก่ผู้ประสบภัยน้ำป่าไหลหลากในพื้นที่อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง พร้อมทั้งมอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนที่ได้รับผลกระทบจากน้ำป่าไหลหลาก
มทร.ศรีวิชัย ถ่ายทอดเทคโนโลยีนวัตกรรมการออกแบบและผลิตบรรจุภัณฑ์อาหาร จากใบตาลโตนด
อบจ.ตรัง และ สปสช. เขต 12 ลงนามข้อตกลงจัดตั้งกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพระดับจังหวัด เพื่อเข้าถึงการดูแล ฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยที่อยู่ในระยะกึ่งเฉียบพลัน และผู้ที่มีภาวะพึ่งพิง
มทร.ศรีวิชัย ร่วมกับ สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) จัดกิจกรรมการเสวนาและนำเสนอผลการดำเนินงานระดับจังหวัด โครงการบริหารจัดการธนาคารปูม้าเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับชุมชนในพื้นที่จังหวัดตรังและกระบี่ ภายใต้โครงการขยายผลธนาคารปูม้าเพื่อ “คืนปูม้าสู่ทะเลไทย”
มทร.ศรีวิชัย จัดกิจกรรม “การเสวนาและนำเสนอผลการดำเนินงานระดับจังหวัด” โดยการบริหารจัดการธนาคารปูม้าเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับชุมชนในพื้นที่จังหวัดตรังและกระบี่” ภายใต้โครงการขยายผลธนาคารปูม้าเพื่อ “คืนปูม้าสู่ทะเลไทย” ตามมติคณะรัฐมนตรี
2 สมาคมท่องเที่ยว จับมือเชื่อมโยงการท่องเที่ยว 2 จังหวัด หวังดึงนักท่องเที่ยวจากมาเลเซียเที่ยวตรัง-พัทลุง
จำนวนข่าว 180 ข่าว : 23 หน้า :