การศึกษาออนไลน์ / ศูนย์รับสมัคร
นักศึกษามหาวิทยาลัยเวสเทิร์น
ตรัง ภูเก็ต
  • เฉลิมพระชนมพรรษา
  • ปั่น
  • 1
  • Provillage

News | ข่าว

ผลักดัน “นวัตกรรมบรรจุภัณฑ์อาหารจานใบจากสู่เชิงพาณิชย์”
รมต.ว่าการกระทรวงคมนาคม ร่วมพิธี MOU มทร.ศรีวิชัย กับกรมการขนส่งทางราง เน้นผลิตและพัฒนาบุคลากรด้านระบบราง เพื่อรองรับอุตสาหกรรมระบบราง
เปิดงานสืบสานงานหัตถศิลป์ถิ่นตรังให้ดังกว่าเดิม
มทร.ศรีวิชัย คว้า 14 รางวัล ประกวดผลงานนวัตกรรมระดับนานาชาติ
วิทยาลัยรัตภูมิ มทร.ศรีวิชัยคว้ารางวัล การใช้เทคโนโลยีเกษตรอุตสาหกรรมอัจฉริยะ ระบบผสมและพาสเจอร์ไรซ์น้ำมะนาวพร้อมดื่มแบบอัตโนมัติ ส่งต่อผู้ประกอบการ
อบจ.ตรัง ทยอยบริการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 (ซิโนฟาร์ม) เข็ม 2 ให้กับประชาชน
การพิจารณาลงนามเห็นชอบร่างบันทึกข้อตกลงความร่วมมือผ่านระบบออนไลน์ จัดตั้งศูนย์การเรียนรู้เกษตรสมัยใหม่ (Smart farming)
มทร.ศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง สร้างผลงานเด่น “ขนมเปี๊ยะแตงโม และคุกกี้แตงโม” สัญลักษณ์ เกาะสุกร ภายใต้โครงการ U2T ยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการฯ
จำนวนข่าว 180 ข่าว : 23 หน้า :