การศึกษาออนไลน์ / ศูนย์รับสมัคร
นักศึกษามหาวิทยาลัยเวสเทิร์น
ตรัง ภูเก็ต
  • เฉลิมพระชนมพรรษา
  • ปั่น
  • 1
  • Provillage

News | ข่าว

มทร.ศรีวิชัย ขับเคลื่อนการดำเนินงานตามนโยบายของเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน Sustainable Development Goals: SDGs “ด้านสิ่งแวดล้อม SDG 14 (Life Below Water)”
ตรัง มทร. จับมือ สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) พอช.ขับเคลื่อนโครงการวิจัยนวัตกรรมโมเดลธุรกิจท่องเที่ยวเชื่อมโยงธุรกิจประมงในพื้นที่ชายฝั่งอันดามันตอนล่าง ติดตามการดำเนินงานในพื้นที่เกาะลิบง อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง
พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือไทย-จีน ยกระดับการสอนด้านรถไฟความเร็วสูง
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดตรังร่วมกับศูนย์การค้าโรบินสันไลฟ์สไตล์ตรัง และบริษัทในเครือเซ็นทรัลกรุ๊ป เพื่อช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรสู้ภัย covid 19
รองผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง เป็นประธานเปิดแปลงปลูกต้นกระท่อมใหญ่ที่สุดในภาคใต้
ศูนย์ประสานงาน อพ.สธ.ภาคใต้ฝั่งอันดามัน มทร.ศรีวิชัย จัดกิจกรรมฝึกอบรมปฏิบัติการงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น ประจำปี 2565
นักศึกษา สถาปัตย์ ม.อ. ชนะเลิศออกแบบ Logo “10 ปี สถาปนิกสมุย”
ประธานรัฐสภา สนับสนุนพันธุ์ไม้ ให้ ม.อ.ตรัง ผลักดันแนวคิด Wellness Campus
จำนวนข่าว 180 ข่าว : 23 หน้า :