การศึกษาออนไลน์ / ศูนย์รับสมัคร
นักศึกษามหาวิทยาลัยเวสเทิร์น
ตรัง ภูเก็ต
  • เฉลิมพระชนมพรรษา
  • ปั่น
  • 1
  • Provillage

News | ข่าว

มทร.ศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง ร่วมกับศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเลอันดามันตอนล่าง จับมือผ่าซากพะยูน พบเกยตื้นบริเวณหาดคลองสน อ.สิเกา จ.ตรัง
มทร.ศรีวิชัย พื้นที่ขนอม สนับสนุนสถานที่อุปกรณ์เตรียมพร้อมเปิดโรงพยาบาลสนาม ร่วมกับ เทศบาลตำบลท้องเนียน รองรับผู้ป่วย COVID-19 สีเขียวเพื่อชุมชน
สจ.ตรัง และ ผู้นำท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อสม. ในพื้นที่อ.ย่านตาขาว ประกาศปิดครัวชั่วเหลือผู้กักตัวโควิด19 หลังเปิดครัวช่วยเหลือต่อเนื่อง ร่วม 2 เดือน
อบจ.ตรัง ฉีดวัคซีน “ซิโนฟาร์ม” วันที่ ให้กับประชาชนอีกกว่า 5,000 คน หญิงตั้งครรภ์ ผู้สูงอายุฯ ปลื้มใช้บริการ drive thru ลดความกังวล เพิ่มความสะดวกมากขึ้น
นักศึกษาฝึกสอน ครุศาสตร์ฯ มทร.ศรีวิชัย ไร้ปัญหา ใช้เทคโนโลยี ปรับกลยุทธ์การสอน แบบออนไลน์
สถาบันทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มทร.ศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง ร่วมกับ ศูนย์วิจัย ทช. ทะเลอันดามันตอนล่าง ร่วมอนุบาลเต่าหญ้าทะเล “น้องปอ”
มทร.ศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช พื้นที่ขนอม ถ่ายทอดความรู้สู่วิสาหกิจชุมชน ส่งเสริมการผลิตสบู่จากน้ำมันปาล์มแดงและน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็น
ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดตรัง ครั้งที่ 22 อบจ.ตรัง ขอมติการบริหารจัดการวัคซีนซิโนฟาร์มเพื่อให้รวดเร็วตามความต้องการของพี่น้องประชาชนชาวตรัง
จำนวนข่าว 193 ข่าว : 25 หน้า :