การศึกษาออนไลน์ / ศูนย์รับสมัคร
นักศึกษามหาวิทยาลัยเวสเทิร์น
ตรัง ภูเก็ต
  • เฉลิมพระชนมพรรษา
  • ปั่น
  • 1
  • Provillage

News | ข่าว

คณะครุศาสตร์ฯ มทร.ศรีวิชัย จัดอบรม นวัตกรรมการประยุกต์ใช้งานโซล่าเซลล์และไฟฟ้าปิโตรเลียม
มทร.ศรีวิชัย ตรัง เปิดศูนย์พัฒนากำลังคนรองรับอุตสาหกรรมท่องเที่ยวชายฝั่งวิถีใหม่ด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยี ศูนย์ภาคใต้อันดามัน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย สนับสนุนนักวิจัย จัดโครงการจัดโครงการ “การทบทวนข้อเสนอโครงการวิจัยให้เข้าเป้ากรอบวิจัย สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) หรือ สวก. ประจำปีงบประมาณ 2566” ภายใต้โครงการการเขียนข้อเสนอการวิจัยให้สอดคล้องกับ OKRs ของแหล่งทุน
จำนวนข่าว 123 ข่าว : 16 หน้า :