การศึกษาออนไลน์ / ศูนย์รับสมัคร
นักศึกษามหาวิทยาลัยเวสเทิร์น
ตรัง ภูเก็ต
  • เฉลิมพระชนมพรรษา
  • ปั่น
  • 1
  • Provillage

News | ข่าว

ททท. จับมือพันธมิตรกระตุ้นเครือข่ายท่องเที่ยวชุมชนเชื่อมโยง ตรัง พัทลุง นครศรีธรรมราช CBT Exclusive Trip (เส้นทางท่องเที่ยวนครศรีธรรมราช : พรหมคีรี – คีรีวง – ปากพูน)
คณะ อบจ.ตรัง “ปลูกต้นศรีตรัง” ต้นไม้มงคลประจำจังหวัดตรัง กิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ ประจำปี พ.ศ. 2565 ภายใต้โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)
หนุ่มวิศวะผุดไอเดียทำร้านอาหารให้ลูกค้านั่งทานและชมฟาร์มกวางกว่า 400 ตัว
เกษตรกรเจ้าของสวนทุเรียนในอำเภอย่านตาขาว จ.ตรัง ใช้เทคนิคการห่อทุเรียนด้วยถุงผ้าสีแดงทั้งต้น
มทร.ศรีวิชัย ร่วมเป็นเจ้าภาพ การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 12 การประชุมวิชาการระดับนานาชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 11 และการประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมราชมงคล ครั้งที่ 4
มทร.ศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง เตรียมความพร้อมเข้าประเมินศักยภาพห้องปฏิบัติการสาขาวิชาอุตสาหกรรมอาหาร เป็น “เครือข่ายมหาวิทยาลัยเมืองนวัตกรรมอาหาร Food Innopolis”
อธิการบดีฯประชุมความร่วมมือด้านการเรียนการสอนและวิจัยระหว่าง มทร. ศรีวิชัย กับ Curtin University, Australia
รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นประธานต้อนรับผู้เข้าประชุมใหญ่สามัญ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565 สมาคมสมาพันธ์ธุรกิจการท่องเที่ยวส่วนภูมิภาคแห่งประเทศไทย โดย จ.ชัยนาทส่งมอบธงเจ้าภาพให้ จ.ตรัง จัดงานครั้งต่อไปในเดือน พ.ย. 65
จำนวนข่าว 120 ข่าว : 15 หน้า :