การศึกษาออนไลน์ / ศูนย์รับสมัคร
นักศึกษามหาวิทยาลัยเวสเทิร์น
ตรัง ภูเก็ต
  • เฉลิมพระชนมพรรษา
  • ปั่น
  • 1
  • Provillage

News | ข่าว

นศ.สถาปัตย์ ม.อ.ตรัง คว้า 2 รางวัล ออกแบบสถาปัตยกรรม งาน ASA Architectural Design Student Workshop ’22
ท่องเที่ยวต้องห้ามพลาด มทร.ศรีวิชัย เปิดศูนย์พัฒนากำลังคนและยกระดับของนวัตกรรมรองรับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวชายฝั่งวิถีใหม่ อ.ขนอม จ.นครศรีธรรมราช
มทร.ศรีวิชัย สงขลา เอาใจคนรักสุขภาพ ร่วมกับสมาพันธ์เกษตรกรรมยั่งยืนสงขลาเตรียมเปิดตลาดเขียวแบบดาวกระจาย
เทศบาลนครตรัง เปิดโครงการนันทนาการสำหรับผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 กิจกรรมฮับ (HUB) แห่งความสุขผู้สูงวัยเทศบาลนครตรัง ครั้งที่ 4 กิจกรรมส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุการเพ้นท์เสื้อ
กระแสแรปเปอร์ชื่อดัง”น้องมิลลิ” ยังทำให้ข้าวเหนียวมะม่วงขายดีเป็นเทน้ำเทท่า โดยที่ร้านขายขนมครกชาวทุ่ง by เจ๊แป้นที่ขายขนมครกมานานถึง 18 ปี ยังปรับมาขายขนมครกหน้าข้าวเหนียวมะม่วงคำโตชิ้นละ 5 บาท ทำยอดขายเพิ่ม 2-3 เท่าต่อวัน
นายก อบจ.ตรัง เปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการผลิตสื่อการเรียนรู้เสริมพัฒนาการเด็ก ประจำปี 2565 รุ่นที่ 1 หนุนเสริมการจัดอบรมบุคลากรทางการศึกษาสังกัด อปท.ให้มีคุณภาพและมาตรฐาน
ผู้ว่าราชการจังหวัดตรังประชุมคณะกรรมการพิจารณาจัดเก็บอากรรังนกอีแอ่นจังหวัดตรัง ครั้งที่ 1/2565
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ศรีวิชัย จัดอบรมการบริหารจัดการน้ำเพื่อประชาชนคาบสมุทรสทิงพระ
จำนวนข่าว 193 ข่าว : 25 หน้า :