การศึกษาออนไลน์ / ศูนย์รับสมัคร
นักศึกษามหาวิทยาลัยเวสเทิร์น
ตรัง ภูเก็ต
  • เฉลิมพระชนมพรรษา
  • ปั่น
  • 1
  • Provillage

News | ข่าว

วิทยาลัยการโรงแรม ฯ มทร.ตรังร่วมกับ อุทยานแห่งชาติหาดเจ้าไหม สร้างแนวคิดท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบ แก่นักศึกษาอนาคตผู้ขับเคลื่อนการท่องเที่ยว
เปิดงาน “ย้อนวันวานเมืองเก่าตรัง” @ ย่านตาขาว ร่วมสืบสาน อนุรักษ์เมืองเก่า สืบทอดวัฒนธรรมอันเก่าแก่ของจังหวัดตรังและกระตุ้นเศรษฐกิจภาคการท่องเที่ยว
ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดตรังร่วมงานย้อนวันวานเมืองเก่าตรัง @ ย่านตาขาว
มทร.ศรีวิชัย ปรับกลยุทธ์ เน้น“ ทิศทางการพัฒนาขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยฯ สู่การศึกษาในอนาคต”
พิธีบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ระหว่างกรมป่าไม้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ,สภาอุตสาหกรรมภาคใต้,สโมสรโรตารี่ตรัง และกลุ่มแลตรังยั่งยืน
พิธีมอบรางวัลเชิดชูเกียรติมาตุชนม์ตอบแทนพระคุณแม่
“ดร.เอนก” รมว.อุดมศึกษาฯ นำคณะลงพื้นที่ดูงานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนใน จ.ตรัง เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้กระบวนทำงาน “พันธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัยกับสังคม พลังปัญญาท้องถิ่นเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน” ภายใต้แนวคิด Social Engagement สร้างฐานรากต่อการมีส่วนร่วมกับสังคม
ผู้ว่าราชการจังหวัดตรังพร้อมด้วยประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดตรังและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมลงพื้นที่สำรวจการจัดเตรียมพื้นที่เพื่อพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวพื้นที่ท่าเรือด่านศุลกากรหยงสตาร์, พื้นที่หาดสำราญ และพื้นที่การศึกษาออกแบบถนนและสะพานกรมทางหลวงชนบท ในพื้นที่อำเภอปะเหลียน และอำเภอหาดสำราญ
จำนวนข่าว 148 ข่าว : 19 หน้า :