การศึกษาออนไลน์ / ศูนย์รับสมัคร
นักศึกษามหาวิทยาลัยเวสเทิร์น
ตรัง ภูเก็ต
  • เฉลิมพระชนมพรรษา
  • ปั่น
  • 1
  • Provillage

News | ข่าว

ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดตรัง ร่วมต้อนรับ และมอบเงินรางวัลให้กับนักกีฬากรีฑาวีลแชร์เรซซิ่งทีมชาติไทย ในการแข่งขันกีฬาพาราลิมปิก ฤดูร้อน ครั้งที่ 16 ณ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น
การประชุมเชิงปฏิบัติการ ครั้งที่ 1 การศึกษาความเหมาะสมและออกแบบรายละเอียด โครงการพัฒนาพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน
มทร.ศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง ส่งมอบน้ำใจ นำถุงยังชีพช่วยเหลือหมู่บ้านประสบปัญหาCOVID -19 อ.สิเกา จ.ตรัง
คณะสถาปัตย์ มทร.ศรีวิชัย คว้ารางวัลชนะเลิศระดับประเทศในการประกวดผลงานศิลปหัตถกรรมเชิงสร้างสรรค์ SACIT Award 2021
ประธาน สทท.ตรัง ลงพื้นที่เกาะมุกด์ สำรวจความพร้อมเปิดการท่องเที่ยวและรณรงค์การจัดการสิ่งแวดล้อมรับวันท่องเที่ยวโลก
ผลักดัน “นวัตกรรมบรรจุภัณฑ์อาหารจานใบจากสู่เชิงพาณิชย์”
รมต.ว่าการกระทรวงคมนาคม ร่วมพิธี MOU มทร.ศรีวิชัย กับกรมการขนส่งทางราง เน้นผลิตและพัฒนาบุคลากรด้านระบบราง เพื่อรองรับอุตสาหกรรมระบบราง
เปิดงานสืบสานงานหัตถศิลป์ถิ่นตรังให้ดังกว่าเดิม
จำนวนข่าว 193 ข่าว : 25 หน้า :