การศึกษาออนไลน์ / ศูนย์รับสมัคร
นักศึกษามหาวิทยาลัยเวสเทิร์น
ตรัง ภูเก็ต
  • เฉลิมพระชนมพรรษา
  • ปั่น
  • 1
  • Provillage

News | ข่าว

นักวิจัย มทร.ศรีวิชัย ยกระดับพริกไทยตรังพันธ์ปะเหลียน “พริกไทยพรีเมียม” เชื่อมโยงอัตลักษณ์ภูมิปัญญาสู่มาตรฐานการผลิต
โครงการแบ่งปันสุขเพื่อผู้สูงอายุสถานสงเคราะห์บ้านพักคนชราบ้านศรีตรัง
สมาคมสมาพันธ์ธุรกิจการท่องเที่ยวส่วนภูมิภาคแห่งประเทศไทย (TFOPTA) จัดการประชุมใหญ่วิสามัญประจำปี 2565 ณ จังหวัดตรัง
กรมการท่องเที่ยว มอบป้ายมาตรฐานห้องน้ำสาธารณะเพื่อการท่องเที่ยว “ห้องน้ำโบว์แดง” ให้กับร้านเค้กกนิษฐา
นักศึกษามทร.ศรีวิชัย พื้นที่ขนอม รับทุน บริษัท ผลิตไฟฟ้าขนอม จำกัด เพื่อสนับสนุนการศึกษาอาชีวศึกษาและระดับอุดมศึกษาแบบต่อเนื่อง ครั้งที่ 7 ประจำปี 2565
มทร.ศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง จับมือ 5 หน่วยงาน ระบุพร้อมประสานความร่วมมือด้านวิชาการ
โครงการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์และสร้างจิตสำนึกการอนุรักษ์สัตว์ทะเลเลี้ยงลูกด้วยนม
ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 9 แถลงข่าวคดีจ่าเบิร์ด หลังก่อเหตุยิงในสถานบันเทิง
จำนวนข่าว 148 ข่าว : 19 หน้า :