การศึกษาออนไลน์ / ศูนย์รับสมัคร
นักศึกษามหาวิทยาลัยเวสเทิร์น
ตรัง ภูเก็ต
  • เฉลิมพระชนมพรรษา
  • ปั่น
  • 1
  • Provillage

News | ข่าว

มทร.ศรีวิชัย พื้นที่ขนอม ร่วมกิจกรรม "ข้าวใหม่ปลามัน" แลกเปลี่ยนสินค้าทางเกษตร เสริมสร้างความมั่นคงทางด้านอาหารชุมชน จากถิ่นใต้สู่แดนอีสาน
มทร.ศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง สืบสานวัฒนธรรมไทยจัดกิจกรรม “สงกรานต์วิถีไทย 2565”
อบจ.ตรัง ประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในต.บ้านนา อ.ปะเหลียน เตรียมปรับปรุงผิวจราจรถนนลาดยางแบบพาราแอสฟัลต์คอนกรีต สายบ้านหินคอกควาย ต.บ้านนา อ.ปะเหลียน จ.ตรัง ระยะทาง 7 ก และก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ตลอดสาย งบประมาณ 44,720,000 บาท
เทศบาลนครตรังจัดกิจกรรมรณรงค์ความปลอดภัยทางถนน "การรณรงค์เพื่อลดอุบัติเหตุบริเวณทางข้าม"
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย คว้ารางวัล “ค่าของแผ่นดิน Value of the Land : Pride and Dignity of Thais”
มทร.ศรีวิชัย ขับเคลื่อนการดำเนินงานตามนโยบายของเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน Sustainable Development Goals: SDGs “ด้านสิ่งแวดล้อม SDG 14 (Life Below Water)”
ตรัง มทร. จับมือ สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) พอช.ขับเคลื่อนโครงการวิจัยนวัตกรรมโมเดลธุรกิจท่องเที่ยวเชื่อมโยงธุรกิจประมงในพื้นที่ชายฝั่งอันดามันตอนล่าง ติดตามการดำเนินงานในพื้นที่เกาะลิบง อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง
พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือไทย-จีน ยกระดับการสอนด้านรถไฟความเร็วสูง
จำนวนข่าว 120 ข่าว : 15 หน้า :