การศึกษาออนไลน์ / ศูนย์รับสมัคร
นักศึกษามหาวิทยาลัยเวสเทิร์น
ตรัง ภูเก็ต
  • เฉลิมพระชนมพรรษา
  • ปั่น
  • 1
  • Provillage

News | ข่าว

หนุ่มวัย 31 ปีเพาะเลี้ยงปลากระเบนน้ำจืดสวยงามส่งขายหลายประเทศสร้างรายได้นับล้านบาทต่อปี จนต้องขยายเครือข่ายกลุ่มเพาะเลี้ยงเพิ่ม เพื่อให้เพียงพอกับความต้องการของลูกค้าทั้งในและต่างประเทศ ราคาเริ่มต้นตั้งแต่หลักร้อยถึงหลักหมื่นบาท
มทร.ศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง ร่วมกับ บริษัท CPF เปิดฟาร์มอนุบาลลูกกุ้งศรีวิชัย ตรัง
มทร.ศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง รับการตรวจติดตามโครงการภายใต้แผนงานสร้างความเข้มเข็งแก่เศรษฐกิจฐานราก จังหวัดตรัง
หนุ่มใหญ่วัย 43 ปี ขี่ควายไปช่วยงานประเพณีลากเรือพระ
ผลการประกวดเรือพระ ในงานประเพณีลากพระจังหวัดตรัง ครั้งที่ 19
ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดตรังเป็นประธานทอดกฐินสามัคคีเพื่อติดตั้งเตาเผาศพปลอดมลพิษ ณ วัดไพรสณฑ์ ได้ยอดทอดกฐินจำนวน 276,415 บาท
พิธีเปิดงานประเพณีลากพระจังหวัดตรัง ครั้งที่ 19 ยิ่งใหญ่ ใช้การลากพระและตีโพนเป็นสัญลักษณ์เปิดงานอย่างเป็นทางการ
อธิการบดี มทร.ศรีวิชัย เข้าเยี่ยมคารวะนายกรัฐมนตรีแห่งราชอาณาจักรกัมพูชา และร่วมหารือด้านการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม ระหว่างไทย-กัมพูชา
จำนวนข่าว 148 ข่าว : 19 หน้า :