การศึกษาออนไลน์ / ศูนย์รับสมัคร
นักศึกษามหาวิทยาลัยเวสเทิร์น
ตรัง ภูเก็ต
  • เฉลิมพระชนมพรรษา
  • ปั่น
  • 1
  • Provillage

News | ข่าว

นายก อบจ.ตรัง เปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการผลิตสื่อการเรียนรู้เสริมพัฒนาการเด็ก ประจำปี 2565 รุ่นที่ 1 หนุนเสริมการจัดอบรมบุคลากรทางการศึกษาสังกัด อปท.ให้มีคุณภาพและมาตรฐาน
ผู้ว่าราชการจังหวัดตรังประชุมคณะกรรมการพิจารณาจัดเก็บอากรรังนกอีแอ่นจังหวัดตรัง ครั้งที่ 1/2565
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ศรีวิชัย จัดอบรมการบริหารจัดการน้ำเพื่อประชาชนคาบสมุทรสทิงพระ
เทศบาลนครตรังนำคณะ ป.ป.ช.ตรัง และเครือข่ายภาคประชาชน ติดตามการดำเนินโครงการก่อสร้างศูนย์แสดงศิลปวัฒนธรรมพระยารัษฎานุประดิษฐ์
รองผู้ว่าฯ ตรัง เป็นประธานประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนตรังสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน ทำความดีด้วยหัวใจ ลดภัยสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565
มทร.ศรีวิชัย ผนึกกำลังขับเคลื่อนการพัฒนากำลังคนและยกระดับของนวัตกรรม เปิดอบรมกว่า 20 หลักสูตร
มทร.ศรีวิชัย ตรัง เตรียมเปิดตัวสปาโคลนชุมชน “Pre-opening Community Spa”
คิกออฟ พัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน มทร.ศรีวิชัย MOU กับ กรมพัฒนาชุมชน ยกระดับฐานรากเศรษฐกิจชุมชน ส่งเสริมการบริการวิชาการท้องถิ่นด้วยฐานวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
จำนวนข่าว 180 ข่าว : 23 หน้า :