การศึกษาออนไลน์ / ศูนย์รับสมัคร
นักศึกษามหาวิทยาลัยเวสเทิร์น
ตรัง ภูเก็ต
  • เฉลิมพระชนมพรรษา
  • ปั่น
  • 1
  • Provillage

News | ข่าว

สมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดตรังลงนามความร่วมมือ (MOU) สนับสนุนการท่องเที่ยวระหว่างไทย-จีน
โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ที่นักท่องเที่ยวลงมือปฏิบัติ (D-HOPE) ณ บ้านเขาหลัก ต.น้ำผุด อ.เมือง จ.ตรัง
อธิบดีกรมประมงพร้อมคณะลงพื้นที่จังหวัดตรัง เยี่ยมชมการผลิตและจำหน่ายอาหารทะเลสำเร็จรูป รวมถึงร่วมปล่อยปูทองหลางและกุ้งแม่น้ำ ณ อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง
มทร. ศรีวิชัย (RUTS) จัดอบรมเชิงปฏิบัติการศึกษาระบบนิเวศหญ้าทะเล (Seagrass Ecology) ให้กับเยาวชนเพื่อเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน 14 (SDG 14: Life Below Water )
มทร. ศรีวิชัย (RUTS) จัดอบรมเยาวชนเพื่อรณรงค์การลดขยะทะเล (Marine Debris) และการทำความสะอาดชายหาดตามหลักการขององค์กรอนุรักษ์มหาสมุทร (Ocean Conservancy)
SSI ศึกษาดูงาน นวัตกรรมถังขยะอัจฉริยะ
จังหวัดตรังจัดงานแถลงข่าวการจัดงานยางพาราแห่งชาติ ครั้งที่ 1 (Rubber Expo 2023)
คณะกรรมการอิสลามประจำจ.ตรัง ร่วมกับอบจ.ตรัง สสจ.ตรัง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดโครงการอบรมสัมมนาผู้ประกอบพิธีฮัจญ์
จำนวนข่าว 157 ข่าว : 20 หน้า :