การศึกษาออนไลน์ / ศูนย์รับสมัคร
นักศึกษามหาวิทยาลัยเวสเทิร์น
ตรัง ภูเก็ต
  • เฉลิมพระชนมพรรษา
  • ปั่น
  • 1
  • Provillage

News | ข่าว

มทร.ศรีวิชัย ตรัง จัดโครงการค่ายอาสา วิศวะ&เทคโน "ช่วยเหลือผู้ป่วย COVID-19" ณ โรงพยาบาลตรัง
กรมโยธาธิการและผังเมือง จัดประชุมระดมข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะครั้งที่ 2 การศึกษาออกแบบวางผังพื้นที่เฉพาะชุมชนเมืองตรัง อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง
มทร.ศรีวิชัย ตรัง ร่วมกับสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ในการขับเคลื่อนโครงการธนาคารปูม้าเพื่อ "คืนปูม้าสู่ทะเลไทย"ถ่ายทอดความรู้ จัดกิจกรรม “ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติ เพื่อยกระดับการใช้ปุ๋ยชุมชนจากเปลือกปูม้าต้นแบบ”
ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดตรัง ร่วมต้อนรับ และมอบเงินรางวัลให้กับนักกีฬากรีฑาวีลแชร์เรซซิ่งทีมชาติไทย ในการแข่งขันกีฬาพาราลิมปิก ฤดูร้อน ครั้งที่ 16 ณ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น
การประชุมเชิงปฏิบัติการ ครั้งที่ 1 การศึกษาความเหมาะสมและออกแบบรายละเอียด โครงการพัฒนาพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน
มทร.ศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง ส่งมอบน้ำใจ นำถุงยังชีพช่วยเหลือหมู่บ้านประสบปัญหาCOVID -19 อ.สิเกา จ.ตรัง
คณะสถาปัตย์ มทร.ศรีวิชัย คว้ารางวัลชนะเลิศระดับประเทศในการประกวดผลงานศิลปหัตถกรรมเชิงสร้างสรรค์ SACIT Award 2021
ประธาน สทท.ตรัง ลงพื้นที่เกาะมุกด์ สำรวจความพร้อมเปิดการท่องเที่ยวและรณรงค์การจัดการสิ่งแวดล้อมรับวันท่องเที่ยวโลก
จำนวนข่าว 180 ข่าว : 23 หน้า :