การศึกษาออนไลน์ / ศูนย์รับสมัคร
นักศึกษามหาวิทยาลัยเวสเทิร์น
ตรัง ภูเก็ต
  • เฉลิมพระชนมพรรษา
  • ปั่น
  • 1
  • Provillage

News | ข่าว

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย คว้ารางวัล “ค่าของแผ่นดิน Value of the Land : Pride and Dignity of Thais”
มทร.ศรีวิชัย ขับเคลื่อนการดำเนินงานตามนโยบายของเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน Sustainable Development Goals: SDGs “ด้านสิ่งแวดล้อม SDG 14 (Life Below Water)”
ตรัง มทร. จับมือ สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) พอช.ขับเคลื่อนโครงการวิจัยนวัตกรรมโมเดลธุรกิจท่องเที่ยวเชื่อมโยงธุรกิจประมงในพื้นที่ชายฝั่งอันดามันตอนล่าง ติดตามการดำเนินงานในพื้นที่เกาะลิบง อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง
พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือไทย-จีน ยกระดับการสอนด้านรถไฟความเร็วสูง
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดตรังร่วมกับศูนย์การค้าโรบินสันไลฟ์สไตล์ตรัง และบริษัทในเครือเซ็นทรัลกรุ๊ป เพื่อช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรสู้ภัย covid 19
รองผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง เป็นประธานเปิดแปลงปลูกต้นกระท่อมใหญ่ที่สุดในภาคใต้
ศูนย์ประสานงาน อพ.สธ.ภาคใต้ฝั่งอันดามัน มทร.ศรีวิชัย จัดกิจกรรมฝึกอบรมปฏิบัติการงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น ประจำปี 2565
นักศึกษา สถาปัตย์ ม.อ. ชนะเลิศออกแบบ Logo “10 ปี สถาปนิกสมุย”
จำนวนข่าว 148 ข่าว : 19 หน้า :